TR-stål/N 

V.Pro AB har under November 2012 uppdaterat rope access personal i kursen TR-stål/N som är avsedd för arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklass EXC1 och EXC2 enligt SS-EN 1090-2 resp utförandeklass GC enligt BSK 07. 

Med denna kompetens har våra rope access team möjlighet att utföra kontroller och tillsyn på platser som vore svåra eller omöjliga att nå på ett säkert och effektivt sätt. Dessa platser kan vara arenor eller andra komplicerade byggnationer som kräver klätterkompetens och TR-stål/N.

För mer info angående kontroll och tillsyn kontakta: thomas.olofsson@verticalpro.se