April 2013

V.Pro AB erbjuder nu våra kunder service och underhåll med högteknologisk utrustning på hög höjd vid bladbesiktningar på vindkraftverk, master, broar mm. V.Pro AB produkttestar XMReality produkter på hög höjd och XMExpert kan beställas hos V.Pro AB.

  xmreality2        img 2234        xmreality1

XMReality utvecklar högteknologiska IT-lösningar baserade på mixed reality och augmented reality. Företaget har nu tagit fram ett system, baserat på mångårig spjutspetsforskning inom försvarsindustrin, som kan möjliggöra ett helt nytt arbetssätt när det gäller industriell service och underhåll. På ett kostnadseffektivt sätt löser systemet de svårigheter som uppstår när tekniska anläggningar blir alltmer komp­lexa och kräver expertis för service och underhåll. Inom branscher som flyg, sjöfart och offshore samt industrigrenar som kraft-, process-, tillverknings- och gruvindustrin kan systemet spela en betydande roll genom väsentliga besparingar av stilleståndskostnader.

Hur fungerar XMExpert?

Kameran och mikrofonen på hjälmen fångar verkligheten framför teknikern och samma bild visas hos experten med skillnaden att expertens kamera riktas ner mot hans händer. Mjukvaran komprimerar ljud och bild från de två enheterna, överför dem digitalt via internet, satellit eller mobilnät och förenar dem i en gemensam bild. På så sätt ser teknikern i fält inte bara sin egen verklighet utan ser i sina glasögon även hur experten pekar på saker, förevisar handgrepp, verktyg och reservdelar. Teknikern får anvisningar som om experten stod vid sidan omhonom och de kan diskutera problem tillsammans. Vid felsökning kan experten be teknikern utföra olika tester och genast se vad effekten blir.

Nyttan med XMExpert. XMExpert är överlägset alla andra kommunikationsmöjligheter genom att systemet låter teknikern och experten interagera på ett naturligt sätt. Tyngdpunkten i systemet ligger på realtidsupplevelsen som blir verklighetsnära eftersom bild och ljud alltid är synkroniserade även om bredbandsförbindelsen är bristfällig. Systemet fungerar utmärkt även vid så låga hastigheter som 128 kbit/s.

XMExpert ger nya möjligheter genom

-Kortare väntetid på experthjälp

-Minskade resekostnader då experten är kvar på hemmaplan

-Minskade stilleståndskostnader för den aktuella anläggningen

-Effektivare utnyttjande av kvalificerad personal

-Nya typer av supportavtal minskad accessproblematik – fysiska såväl som säkerhetsässiga hinder

-Ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt att utföra kalibreringar och inspektioner

Källa. www.XMReality.se

Kontakta V.Pro AB om dessa tjänster eller beställning av XMExpert. info@verticalpro.se

image