Januari 2015

Sanktionsavgifter vid byggnadsarbeten och takarbeten

Saknar ni fallskydd och utbildning? Isåfall är det dags att se över utbildningsbehovet och kontrollera att ni har rätt utrustning för verksamheten.

Att boka in er på någon av våra kurser kan innebära att ni slipper sanktionsavgifter om kontroll utförs på arbetsplatsen eller vid arbetsplats olycka.

När ni bokar utbildning kan ni även beställa startkit för mastarbete, takarbete, liftarbete, rope access arbete och räddning till ett bra pris.

V.Pro kan även hjälpa er med den årliga besiktningen av ert fallskydd och räddningsutrustning. Kontakta oss för mer information angående besiktning av er utrustning.

Fr o m 1:e Januari 2015 kommer man att kunna få sanktionsavgifter om fallskyddet inte uppfyller de miniminivåer som är fastställt, fallskydd saknas och arbeten utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. Sanktionsavgifterna är från 40.000 kr till 400.000 kr beroende på hur stort företaget är.