November 2012

V.Pro AB har nu personal med sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak. Utbildningen är framtagen av taksäkerhetskommittén(TSK) för besiktning av säkerhetsanordningar för tak.

2012 har varit ett år med många utbildningar för vår egen personal. Detta för att uppfylla lagar och regler på arbetsplatser i Sverige. Extra viktigt tycker vi på V.Pro AB att våra instruktörer har rätt kunskap & erfarenhet så våra kunder får rätt information och kan arbeta säkert på tak mm. Efter vi genomfört taksäkerhetskommitténs utbildning så kan vi garantera våra kunder en säkrare arbetsmiljö.

Kontakta oss för mer info: thomas.olofsson@verticalpro.se 

Utbildningen anordnas av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Plåtslageriernas Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Utbildningen har utformats i samråd med Boverket, Arbetsmiljöverket, Svenska Kommunförbundet samt Sveriges Fastighetsägareförbund.

– Lagar och föreskrifter samt standard som reglerar säkert takarbete

– Byggregler som gäller vid olika tidpunkter

– Nya rutiner och administration vid kontroll av säkerhetsanordningar på tak

– Faran av att blanda produkter

– Olika aktörers ansvarsområden

– Märkning mm