Juni 2013

V.Pro AB utför snabb och effektiv rengöring och säkring av industripannor för rensa bort hårt slagg i tomdragen. Våra industriklättrare ser till att ställningsbyggnation kan ske på ett säkert sätt så blästringsarbeten mm kan utföras. 

Vi har under några år skaffat oss erfarenhet och kunskap inom detta område och samarbetar med ledande och expanderande företag inom pannrensning med Norden som distrikt. 

Under början av Juni har vi åter igen utfört arbeten i industripannor och utfört tjockleksmätning av stålet.

img 2853  img 2858