Under hösten 2012 kommer V.Pro AB utföra en del arbeten på olika processindustrier. Våra rope access team och säkerhetsledare har efterfrågats allt mer den sista tiden och vi ser fram imot en spännande höst.

Vår personal kommer utföra arbeten i slutna tankar och även fungera som säkerhetsledare vid arbeten för personal som kommer utföra inspektioner.

Vår säkerhetsledare ser till att det finns ett räddningssystem om personer som arbetar i confined space”trånga slutna utrymmen” blir nödställda.

Att utföra arbeten med våra rope access team gjör att man kan få arbeten utfört på ett smidigt och säkert sätt på hög höjd eller i trånga utrymmen, så kallat confined space. När friskluft krävs vid arbete i tankar kan det behövas tuber på ryggen. Dessa arbeten utförs med en teknik utan att det hindrar rope access personalen när man skall ner och upp i en tank eller annat slutet utrymme pågrund av vikten.

Kontakta V.Pro AB för mer information angående confined space / slutna utrymmen thomas.olofsson@verticalpro.se