Februari 2014

Samarbetsavtal har tecknats mellan V.Pro AB och Inspecta Sweden AB gällande Tillkomst-Teknik(rope access) arbeten, säkerhetsledning och räddning.

Genom samarbete mellan V.Pro AB och Inspecta Sweden AB som är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum kan vi erbjuda provning och besiktning på hög höjd med certifierade reparbetare/tekniker. Med högteknologiska utrustningar utför vi provning och besiktning vid petrokemiska anläggningar, raffinaderier, energianläggningar samt på stålkonstruktioner som broar, skorstenar mm.

Provnings- och besiktningstjänster som är lämpliga att utföra av våra reparbetare/tekniker

  • Radiografering
  • Ultraljudprovning
  • Penetrantprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Visuellkontroll
  • Tjockleksmätning
  • Målnings och korrosionskontroll
  • Kontroll/åtdragning av skruvförband


Kontakta V.Pro eller inspecta för mer information om dessa tjänster eller offert.

Kontakt V.Pro AB:     thomas.olofsson@verticalpro.se

Kontakt Inspecta Sweden AB: kent.larsson@inspecta.com