provning kontroll2

Februari 2013.

V.Pro AB har fått en order att utföra bladinspektion och ohm mätning åskedare på 81 stycken rotorblad. Vindparkena som kommer besiktas under mars-maj 2013 omfattar 27 vindkraftverk av modell Siemens 2,3 MW och Nordex(N90) 2,5 MW. 

Våra vindkraft team kommer åka på bladinspektionskurs i Tyskland inför detta projekt så alla våra rope access team har rätt kompetens och certifikat. Våra rope access team inom vindkraft kan utföra bladbesiktning och bedöma skadans omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas. Med hjälp av våra vindkraft team kan våra kunder få en opartisk inspektion i vilket skick rotorbladen är i innan garantierna går ut. Att även utföra återkommande besiktningar och att hitta skador i tid innebär att man har möjlighet att laga skadan på plats utan att behöva lyfta ner bladet till marken. 

För mer info om detta projekt kontakta thomas.olofsson@verticalpro.se

img 2263   img 2268    img 2234