Planerande arbeten under sommaren 2009

Högtryckstvättning och bättringsmålning fyren Pater Noster i Göteborgs skärgård.

Fyrtornet är uppfört helt i järn och reser sig 32 meter och höjden över havet är 35,6 meter.
Konstruktionen utgörs av en mittpelare stöttad av grova järnstänger som hålls ihop av ett system av vertikala och horisontala balkar och förband. För att ytterligare staga konstruktionen hålls sektionerna ihop av diagonala krysstag.

Se bild 1. Se bild 2. Se bild 3. Se bild 4.

För mer info: Pater Noster