Augusti 2013

Nu är vi tillbaka igen efter semestern. Laddade med ny energi är vi redo för höstens utmaningar.

Tillsammans med vår samarbetspartner XM Reality har vi nu möjlighet att presentera en film hur det ser ut att utföra en bladinspektion på ett vindkraftverk med hjälp av XM Expert. Filmen spelades in under början av Juli månad när vi utförde inspektion av sex stycken blad på två stycken 3 MW verk i Lysekil.

Se film här: Bladinspektion med XM Expert

XM Expert ger nya möjligheter genom

-Kortare väntetid på experthjälp

-Minskade resekostnader då experten är kvar på hemmaplan

-Minskade stilleståndskostnader för den aktuella anläggningen

-Effektivare utnyttjande av kvalificerad personal

-Nya typer av supportavtal minskad accessproblematik – fysiska såväl som säkerhetsässiga hinder

-Ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt att utföra kalibreringar och inspektioner

Kontakta V.Pro AB om dessa tjänster eller beställning av XM Expert. info@verticalpro.se