November 2014

V.Pro har under november utbildat sin personal i BAS U & P för ändrande krav i arbetsmiljölagen avseende byggande. Med denna utbildning kan vi med egen personal planera och utföra arbeten på hög höjd. Våra kunder kan även känna sig trygga när tjänster köps in så arbetet kan utföras enligt arbetsmiljölagen så man slipper sanktionsavgifter.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär som att byta en ljusarmatur.


 V.Pro AB har personal med kursintyg för BAS-U & BAS-P:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Arbetsgivare- och arbetstagaransvar
  • Byggherre- och projekteringsansvar
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan