Juni 2014.

V.Pro AB har skrivit avtal med Göteborg Energi att utföra bladinspektioner och ohm mätning åskedare på rotorblad. Bladinspektionerna kommer utföras regelbundet framöver enligt underhållsplan och dokumentera akuta skador vid behov.

Våra rope access team inom vindkraft kan utföra bladbesiktning och bedöma skadans omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas. Med hjälp av våra vindkraft team kan våra kunder få en opartisk inspektion i vilket skick rotorbladen är i innan garantierna går ut. Att även utföra återkommande besiktningar och att hitta skador i tid innebär att man har möjlighet att laga skadan på plats utan att behöva lyfta ner bladet till marken. 

För mer info om detta avtal kontakta  thomas.olofsson@verticalpro.se