Underhållsmässan 13-16 mars 2018

Välkommen till Underhållsmässan den 13-16 mars 2018 på Svenska Mässan i Göteborg

Vi ställer ut på Underhållsmässan 2018 och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:65.

Vi kommer på årets mässa att visa upp olika rope access tjänster på hög nivå.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan här. 

Vi ses på Underhållsmässan 13-16 mars!

 

 

Välkommen och besök V.Pro AB under fastighetsmässan 2017

Färre bekymmer, ökad trygghet och framför allt – stora pengar att spara.

Besök oss i vår monter B04:03.

 

Vi utför bl. a följande underhållsarbeten på hög höjd:
-Rengöring hängrännor
-Fönsterputs
-Våtdammsugning
-Fågelsäkring
-Byte av ventilationsfilter & galler
-Högtryckstvättning
-Snöröjning och borttagning av istappar
-Plåtarbeten
-Målning
-Fogning
-Takarbeten
-Fasadputs 

Behöver du GWO certifikat?

GWO Basic Safety Training (5-dagar) Datum: 2017-04-24 – 2017-04-28

Utbildning som inriktar sig till personal som skall arbeta i vindkraftverk. Efter utbildningen skall personalen kunna arbeta säkert, ergonomiskt, utföra evakuering, brandkunskap och räddning av nödställd/skadad.

Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Tranining” för utbildning vid höghöjdsarbete inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och att alla har samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör som V.Pro AB.

Boka nästa GWO grundutbildning här                     Boka nästa GWO Refresher här


Sea Survival (12 timmar) Datum: 2017-04-29 – 2017-04-30

GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss) 

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk mot olika vindkraftstillverkare till sjöss.

Boka nästa GWO grundutbildning Sea Survival här

Avgifter WINDA databas

Oktober 2016

Avgifter WINDA databas (vindkraftutbildning GWO)

Utöver kursavgiften så tillkommer en avgift på 125 kr deltagare och modul för registrering på den obligatoriska WINDA databasen. Alla certifierade GWO leverantörer skall vara registrerade i WINDA och samtliga kursdeltagare som genomför en GWO kurs. Registreringen börjar gälla från 2016-10-17 och samtliga kursdeltagare måste skaffa sig ett WINDA ID. När ni skaffat ert WINDA ID så kan utbildningsleverantören registrera de godkända modulerna som ni genomför. Ert WINDA ID skall lämnas till instruktör helst innan kursstart. Saknar ni WINDA ID så kan vi hjälpa er vid kursstart. http://www.globalwindsafety.org/

Fördelen med WINDA databas är att du själv, arbetsgivare och kunder kan kontrollera om ert certifikat är giltigt och att GWO utbildningen utförs av en certifierad utbildningsleverantör.

Utbildningsleverantör GWO Sea Survival

Augusti 2016

V.Pro AB certifierad utbildningsleverantör för GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Internationellt erkänt certifikat för personer som vill kunna arbeta i vindkraftverk till sjöss.

Kurslängd: 12 tim

Giltighetstid: 2 år

Utbildningsplats: Käringön 

Basic Safety Training är utformad för att ge personal de grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dom att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftindustrin och för att tillgodose de utbildningskrav för personal till den globala vindkraftindustrin.

Mål modul Sea Survival

Syftet med denna kurs är, genom teoretisk och praktisk utbildning ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att agera säkert och utföra rätt förebyggande åtgärder i alla aspekter av offshore-verksamhet från land till installationsfartyget eller WTG, och vice versa; både vid normal drift och i en viss nödsituation i en havsbaserad vindkraft miljö.

Målen för BST Sea Survival modul är att se till att

• Deltagarna kan visa kunskap om faror och symtom i samband med hypotermi och drunkning.

• Deltagarna har möjlighet att visa förståelse för de fördelar och begränsningar i de olika LSA, PPE och PFPE som vanligen används till havs i vindkraftsindustrin och kan dom och använda dem därefter. 

• Deltagarna kan visa säker förflyttning från hamn till fartyg, fartyg till WTG och fartyg till fartyg. 

• Deltagarna kan visa kunskap om nödåtgärd och säkerhet på anläggningar, fartyg och WTG 

• Deltagarna kan visa kunskap om SAR och GMDSS 

• Deltagarna har möjlighet att visa återhämtning och första hjälpen-behandling av en ”man överbord”. 

• Deltagarna kan visa evakuering från ”WTG” till vatten med hjälp av evakueringsutrustning ”nedfirningsdon med konstant hastighet ” och upptagning person till båt.

• Deltagarna har möjlighet att visa individuella och kollektiva överlevnadsteknik till sjöss.

Endast fyra kursplatser kvar till nästa GWO – Sea Survival (överlevnad till sjöss).

Kursdatum: Söndag 4:e September 2016.

Mer information och bokning kontakta oss på V.Pro AB.

info@verticalpro.se  eller mobil: 0705-160982 (Thomas Olofsson)

www.verticalpro.se

Training in industrial climbing

GWO (Global Wind Organization) Certified company No. 8467-01

-First aid -Manual handling -Fire Awareness -Working at heights -Sea Survival

image

Certifierad personal enligt IRATA level 1,2,3

April 2016

Numera är alla industriklättrare på V.PRO certifierade IRATA klättrare och har nu egen personal i alla tre nivåer, level 1,2,3. Den certifierade reparbetaren testas och tränas i en mängd olika access metoder och räddningsscenarier beroende nivå. Kursveckan i V.PRO’s lokaler avslutades med att en IRATA assessor kom och kontrollerade vår kunskap.

Industrial Rope Access Trade Association, är den enda globala branschorganisation för reparbete och är sedan över 25 år internationell standard. 

Efter genomgången kurs och godkänt kunskapsprov blir man IRATA-certifierad industriklättrare, en global certifiering och kvalitetsstämpel för industriellt reparbete.